POZOR: ZMENA TERMÍNU PODUJATIA!
AKCIA SA PRESÚVA DO ROKU 2021,
O NOVOM TERMÍNE VÁS BUDEME INFORMOVAŤ.
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Informácie pre partnerov

Platinové partnerstvo

s limitovaným počtom partnerstiev 2 obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 9 m2
 • voľná registrácia pre max. 6 reprezentantov spoločnosti
  (ostatní hradia registračný poplatok vo výške 80,- EUR; registrácia je neprenosná)
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 29.2.2020)
 • logo umiestnené v print verzii programu podujatia
 • logo umiestnené v print verzii pozvánok zasielaných vybraným odborníkom (iba v prípade zaslania prihlášky do 29.2.2020)
 • umiestenie 1 marketingového materiálu podľa svojho výberu do kongresových tašiek
 • umiestnenie 1 reklamy v printovom materiáli odborného podujatia na vonkajšej zadnej strane a na vnútornej zadnej strane programu podľa poradia prihláseného partnerstva
 • podpora bloku odborného programu po súhlase odborného organizátora podujatia v trvaní 60 min.(v prípade záujmu o využite tohto priestoru prosím kontaktovať spoločnosť Berlina do 31.03.2020 do 10:00 hod.)
Zlaté partnerstvo

s limitovaným počtom partnerstiev 4 obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 7 m2
 • voľná registrácia pre max. 5 reprezentantov spoločnosti
  (ostatní hradia registračný poplatok vo výške 80,- EUR; registrácia je neprenosná)
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 29.2.2020)
 • logo umiestnené v print verzii programu podujatia
 • logo umiestnené v print verzii pozvánok zasielaných vybraným odborníkom (iba v prípade zaslania prihlášky do 29.2.2020)
 • umiestenie 1 marketingového materiálu podľa svojho výberu do kongresových tašiek
 • umiestnenie 1 reklamy v printovom materiáli odborného podujatia. (O mieste umiestnenia reklamy v printovom materiáli rozhodne organizátor odborného podujatia. )
 • podpora bloku odborného programu po súhlase odborného organizátora podujatia trvaní 30 min. (v prípade záujmu o využite tohto priestoru prosím kontaktovať spoločnosť Berlina do 31.03.2020 do 10:00 hod.)
Strieborné partnerstvo

obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 5 m2
 • voľná registrácia pre max. 4 reprezentantov spoločnosti
  (ostatní hradia registračný poplatok vo výške 80,- EUR; registrácia je neprenosná)
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 29.2.2020)
 • logo umiestnené v print verzii programu podujatia
 • logo umiestnené v print verzii pozvánok zasielaných vybraným odborníkom (iba v prípade zaslania prihlášky do 29.2.2020)
 • umiestnenie 1 reklamy v printovom materiáli odborného podujatia (O mieste umiestnenia reklamy v printovom materiáli rozhodne organizátor odborného podujatia.)
Bronzové partnerstvo

obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 4 m2
 • voľná registrácia pre max. 3 reprezentantov spoločnosti
  (ostatní hradia registračný poplatok vo výške 80,- EUR; registrácia je neprenosná)
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 29.2.2020)
 • logo umiestnené v print verzii programu podujatia
 • logo umiestnené v print verzii pozvánok zasielaných vybraným odborníkom (iba v prípade zaslania prihlášky do 29.2.2020)
Partner Plus

obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 3 m2
 • voľná registrácia pre max. 2 reprezentantov spoločnosti
  (ostatní hradia registračný poplatok vo výške 80,- EUR; registrácia je neprenosná)
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 29.2.2020)
 • logo umiestnené v print verzii programu podujatia
 • logo umiestnené v print verzii pozvánok zasielaných vybraným odborníkom (iba v prípade zaslania prihlášky do 29.2.2020)
Partner

obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 2 m2
 • voľná registrácia pre max. 1 reprezentanta spoločnosti
  (ostatní hradia registračný poplatok vo výške 80,- EUR; registrácia je neprenosná)
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 29.2.2020)
 • logo umiestnené v print verzii programu podujatia
 • logo umiestnené v print verzii pozvánok zasielaných vybraným odborníkom (iba v prípade zaslania prihlášky do 29.2.2020)
Partner bez vystavovateľskej plochy

obsahuje:


 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • Účastnícky poplatok reprezentanta nie je zahrnutý v partnerstve. Výška účastníckeho poplatku podujatia pre reprezentantov spoločnosti je 80 Euro. Registrácia je neprenosná.

Etický kódex


Etický kódex odborného podujatia VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres si môžete stiahnuť » tu « .

Partneri

spoločnosti, ktoré nás podporili

Platinový parner


Zlatý parner


Partner