POZOR: ZMENA TERMÍNU PODUJATIA!
AKCIA SA PRESÚVA DO ROKU 2021,
O NOVOM TERMÍNE VÁS BUDEME INFORMOVAŤ.
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Témy odborného podujatiaNázov
Neuropsychiatrické aspekty demencií, parkinsonizmu a príbuzných neurodegeneratívnych ochorení
Problematika afektívnych porúch, psychóz a porúch osobnosti
Neuropsychiatrické aspekty cievnych mozgových príhod
Neuropsychiatria sclerosis multiplex
Neuropsychiatria porúch autistického spektra
Neuropsychiatria detského veku
Neuropsychiatria starnutia
Paroxyzmálne neuropsychiatrické stavy
Sexuologická problematika v neuropsychiatrii
Neuropsychiatria traumatického a nádorového poškodenia nervového systému
Epilepsia
Poruchy spánku
Bolesť a cefalea
Neuropsychológia a kognitívna neurológia
Genetické a imunologické aspekty neuropsychiatrie
Neuroendokrinológia
Neurobiológia chorôb periférnych tkanív
Neuropsychiatrické kazuistiky
Varia

Abstrakty

Prihlasovanie abstraktov do 31.05.2020.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť, či bude abstrakt prijatý ako ústna prezentácia alebo poster, s ohľadom na preferencie autora.


( * Povinné údaje )


Téma príspevku:

Názov príspevku:


Prvý autor: (meno, priezvisko, tituly, názov pracoviska)


Spoluautori: (mená, priezviská, tituly, pracoviská)

Typ príspevku:
prednáška
poster
Text abstraktu/posteru bez literatúry: (max. 2500 znakov, nemusí byť štruktúrovaný)


Literatúra: (max 2 citácie)


Kontaktná osoba:

* Meno:

* Priezvisko:

* Telefón:

* E-mail:

Po stlačení tlačidla Pokračovať si následne skontrolujte Vaše údaje. Až potom Vám bude umožnené dokončíť registráciu.

Partneri

spoločnosti, ktoré nás podporili

Platinový parner


Zlatý parner


Partner